Antropologie

Van Amsterdam tot Buenos Aires, van de Himalayas tot de Australische outback; mensen zien de wereld met andere ogen vanuit verschillende plekken. Mensen geven op een andere manier betekenis aan relaties, gebeurtenissen en ‘normaal’ gedrag. Betekenisgeving kan zelfs verschillen binnen hetzelfde land. Binnen een corporate bedrijf als Accenture wordt er ander gedrag van je verwacht dan wanneer je werkt in een bankbakkerij. Een bakker zal op zijn minst fronsen, wanneer je in driedelig pak op werk verschijnt. Op de Zuidas zul je worden uitgelachen wanneer je ‘s ochtends aan collega’s voorstelt om samen uit jouw kopje koffie te drinken, terwijl je in Argentinie toch beter je  mate kunt delen.

We kunnen de wereld niet begrijpen zonder lokale verhalen. Overal is het net wat anders. Maar in toenemende mate, kunnen we lokale situaties ook niet meer begrijpen zonder kennis van de wereld. Mensen over de hele wereld staan meer dan ooit met elkaar in verbinding. We kunnen de cultuur in een dorp in Malawi niet begrijpen zonder dat we de ontwikkeling van toerisme, acties van internationale NGO’s en reclame van sociale media buiten beschouwing laten.

Gewoonten, normen en waarden zijn onderdeel van culturen. Een antropoloog bestudeert culturen.

We are only beginning to understand what this rapidly increasing global interconnectedness means for how we think and act. One observation: ‘standardization’. Second observation: ‘individualisation’.

PhD research Nicaragua. Connect the local, the global, the history and the present.